Міжнародна економіка - Козак Ю.Г.


У другому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції. Макроекономічний аналіз слугує вивченню валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту посібника є розгляд проблем регулювання міжнародної мікро- та макроекономіки.

У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести й додатки, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом.

Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для факівців-практиків в галузі міжнародних економічних відносин.

ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА 1. ВСТУП ДО КУРСУ "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА"

ЧАСТИНА I. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

ЧАСТИНА II. МІЖНАРОДНА МАКРОЕКОНОМІКА: ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДКРИТОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЦІЛОМУ

РОЗДІЛ 4. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ її ФУНКЦІОНУВАННЯ

РОЗДІЛ 5. СВІТОВА ФІНАНСОВА СИСТЕМА

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ

РОЗДІЛ 7. ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 8. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЧАСТИНА III. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІКРО ТА МАКРОЕКОНОМІКИ

РОЗДІЛ 9. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІКРОЕКОНОМІКИ

РОЗДІЛ 10. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

Бібліографія

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru