Економічна теорія - Мочерний С.В.


У підручнику проаналізовано набутий класичних і сучасних економічних напрямів, течій, шкіл, розкрито сутність і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст основних економічних законів, категорій і явищ, які вони позначають. В окремих розділах окреслено загальну картину сучасного глобалізованого світу, перспективи народного господарства України, зародження і розвиток вітчизняної економічної думки від середніх віків до сучасності.

Пізнанню особливостей, тенденцій розвитку.сучасної економічної науки сприятиме висвітлення доробку вчених-нобеліантів.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться аспірантам, викладачам.

1. Загальні основи економічного розвитку

1.1. Предмет економічної теорії

1.2. Методологія дослідження економічних систем

1.3. Економічні системи в процесі розвитку світової цивілізації

1.4. Економічний прогрес і його рушійні сили

1.5. Людина — головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

1.6. Науково-технічна революція і соціально-економічний прогрес

2. Товарно-грошові відносини і ринкова економіка

3. Мікроекономіка

4. Теоретико-методологічні проблеми макроекономіки

5. Світове господарство

6. Світова економічна думка

7. Новітній курс економічної теорії

Література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru