Управління людськими ресурсами - Воронкова В.Г.


В навчальному посібнику дається аналіз філософських засад управління людськими ресурсами; синергетично-рефлексивної моделі управління як єдиного соціального організму; кадрової політики організації; маркетингу персоналу, інвестицій в людський капітал; методологія аналізу філософії управління людськими ресурсами, антикризового менеджменту в умовах кризи; зарубіжні теорії управління людськими ресурсами, що в цілому сприяє формуванню парадигми філософії управління XXI ст.

Передмова

Розділ 1. Синергетично-рефлексивна модель управління як єдиного соціального організму.

Розділ 2. Філософія управління людськими ресурсами як нова галузь дослідження.

Розділ 3. Теоретико-методологічні засади філософії управління людськими ресурсами.

Розділ 4. Зарубіжні теорії управління. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами.

Розділ 5. Мотиваційні концепції управління людськими ресурсами.

Розділ 6. Філософія кадрової політики організації.

Розділ 7. Концепція кадрового менеджменту в умовах кризи.

Розділ 8. Конфлікти в організації.

Розділ 9. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 10. роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами.

Розділ 11. Маркетинг персоналу

Розділ 12. Інвестиції в людський капітал (ресурс).

Розділ 13. Філософські засади прийняття управлінських рішень.

Розділ 14. Філософія галузевого планування.

Розділ 15. Концепція планування людських ресурсів в умовах ринку.

Розділ 16. Філософія макроекономічного (державного) планування людських ресурсів.

Післямова.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru