Історія держави і права України - Терлюк І.Я.


У посібнику висвітлено основні етапи формування суспільно-політичного устрою, судової та правової системи України від її витоків до початку XXI ст. Особливу увагу приділено проблемам формування й розвитку політичних інститутів влади, джерелам права та систематизації правових норм. Проаналізовано основні пам'ятки вітчизняного права.

Матеріал посібника відповідає модульному контролю кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатку подано завдання для модульного контролю.

Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів, учнів та всіх, хто цікавиться питаннями історії держави та права України.

Вступ до навчального курсу

Предмет і методи історії держави і права України як науки і навчальної дисципліни

Періодизація історії держави і права України

Етапи та проблеми історіографії історії держави і права України

Розділ І. Держава і право на території україни дослов'янського часу

Розділ ІІ. Руська держава і право

Розділ IIІ. Козацька держава і право

Розділ IV. Державно-правовий устрій на етнічних українських землях в імперську добу

Розділ V. Новітня українська національна державність і право (1917-1921 рр.)

Розділ VI. Держава і право на західних українських землях у міжвоєнний період та у роки воєнного протистояння між СРСР і Німеччиною (1920-ті - середина 1940-х років)

Розділ VІІ. Радянська держава і право в Україні (1917-1991 рр.)

Розділ VIII. Радянська держава і право в Україні у період кризи соціалізму (середина 1950-х - початок 1990-х років)

Розділ IX. Держава i право незалежної України (1991-2000 pp.)

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru